Olyckor på Utö

De som bor på en ö, isolerad från fastlandet, måste alltid vara väl förberedd på att en olycka kan inträffa. Även de som besöker en ö tillfälligt bör ha detta i åtanke. Många som besöker Utö färdas i egna båtar och har eget ansvar över båtens utrustning. Som öbo är båten livsviktig eftersom det är den som ger förbindelse med fastlandet. Se därför alltid till att det finns bensin och att utrustningen är i topptrim. En brandsläckare, mediciner, och första hjälpen-kit är också viktiga att ha. Skaffa gärna Papperspåsar med tryck som tydligt visar vad som finns i påsen. En olycka innebär ofta kaos så det är viktig att ha ordning och reda.

En motorbåt till havs

Utö är som bekant en stor ö med en lång historia. Redan på 1100-talet tros de första gruvorna ha varit i gång. Med en historia av både fiskenäring och gruvdrift, vilka båda är yrken som är olycksdrabbade, så är öborna vana att klara sig själva. Det gäller de flesta öbor och det bekräftas av Utöbornas heroiska insats när det amerikanska lastfartyget S/S Park Victory förliste en råkall vinterdag. I dag finns det som tur är tekniska lösningar på ett helt annat sätt när olyckor av allvarlig karaktär inträffar. Exempelvis finns det möjlighet att skicka ut räddningshelikoptrar. Fast som de flesta som bor långt från städerna vet går det inte helt att lita på tekniken. I dåligt väder kan inte en helikopter lyfta, mobilen kan sakna täckning och sjögången kan förhindra räddningsbåtar. Som öbo löper man större risk att bli isolerad under kortare perioder än de som bor på fastlandet. Det har inneburit att de som bor på Utö är väl förberedda att klara sig själva vid en olycka än vad dem som bor i städerna är.

Minnesmonument över gruvarbetare