Utö kyrka

Utö kyrka ligger i den passande namngivna Kyrkviken på Utö, som har strand mot Mysingen. En kyrka har funnits på ön sedan år 1700, men den tidigare kyrkan finns inte längre kvar. Den bestod av ett träkapell byggt på öns södra del, och det enda som finns kvar av kapellet idag är en ödekyrkogård.

Den nuvarande kyrkan började byggas år 1849, efter att det tidigare kapellet blivit för trångt i och med att allt fler flyttade till ön på grund av den blomstrande gruvbrytningen. Bakom den nya kyrkobyggnaden stod arkitekten Johan Fredrik Åbom, och kyrkan bekostades till stor del av Utö Grufwebolag, vars anställda utgjorde majoriteten av kyrkans församling. Sten till kyrkans byggnation hämtades naturligtvis från gruvan.

Kyrkans utsida ser i princip likadan ut idag som den gjorde då den invigdes, den 10 november 1850. Däremot har kyrkans interiör genomgått omfattande restaureringar, framförallt år 1946. Några av de förändringar som genomfördes då var att man dolde takstolen av gjutjärn bakom ett tunnvalv av trä, och att man satte igen en av dörrarna vid sidorna av altarnischen. Istället byggdes ett vindfång i den västra delen av kyrkan, liksom ett bårhus i den norra delen och ett sammanträdesrum i den södra delen.

Något som hör kyrkor till lika mycket som dopfunter, präster och ceremonier, är blomsterarrangemang. Nästan oavsett varför man befinner sig i kyrkan, om det är för att säga farväl till någon som har lämnat livet eller för att fira ett par som ska påbörja sitt liv tillsammans, är blommor en viktig del av dekorationerna och ceremonin. Om man skulle vilja odla sina egna blommor inför en ceremoni i Utö kyrka kan det därför vara bra att ha ett eget växthus, eftersom det inte finns så gott om florister långt ut i Stockholms skärgård. Du hittar växthus i flera olika storlekar på Skanskabyggvaror.se.