Försvarsmakten på Utö

 

Idag bor ca 250 personer året runt på Utö och därigenom bedrivs vissa näringar. En av de större är Försvarsmakten.

Eftersom Försvaret ibland har övningar på Utö ska man vara observant på skyltar eller annan information i området. Det finns bland annat ett skjutfält på Utö. Finns det nedfällda bommar ska man inte passera dem. Är de nedfällda kan det innebära att det pågår skjutövningar på området. Oftast görs dessa med skarp ammunition och det kan vara livsfarligt att då vistas inom det avgränsade området.

Det finns även exempel på att militär från andra nationer har fått tillåtelse att öva på Utö, bland annat USA. Just denna övning kallades Baltops och amerikanerna var mycket nöjda med upplägget. Denna övning arrangerades i NATO:s regi och var ett samarbete mellan flera nationer. Däremot uppstod viss oro när man upptäckte att okända obemannade flygfarkoster ska ha passerat över Utö under övningen. Farhågan var att dessa kom från en nation som inte deltog i övningen men man Försvaret vill inte uttala sig om vad de tänker i frågan.