Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

 

År 1973 köptes Utö av Stiftelsen Stockholms Skärgård som sedan ändrade namn till Skärgårdsstiftelsen. Stiftelsens uppgift är att bevara Stockholms skärgårds speciella egenart och samtidigt främja utvecklingen av till exempel kultur, turism och friluftsliv.

För Utös del innebar detta att man 1974 beslutade sig för att göra stora delar av ön till ett naturreservat. När ett område blir klassat som naturreservat ska vissa regler följas. Ett naturreservat är ett område av betydelse som ska bevaras, antingen för att det kan finnas speciella sällsynta växter eller djur eller för att man anser att området har stor betydelse för människan på andra sätt, till exempel historiskt, kulturellt eller religiöst.

Skärgårdsstiftelsens arbetsuppgifter är många men en av dem är att se till att logistiken fungerar ute i skärgården vad gäller färskvatten, sophantering och toaletter för alla turister som besöker öarna. Det kan också finnas så kallade skärgårdsjordbruk, vilka har som syfte att hålla landet levande med olika typer av odling. Därför finns många anställda arrendatorer som driver dessa jordbruk.

Stiftelsen är mån om att bevara Utös historia och att främja turismen på ön. Det finns många båtturer från Stockholm så man enkelt kan ta sig till Utö.