Utös intressanta historia

 

Utö är en ö i Stockholms skärgård dit många väljer att åka på sommaren för att bada och leva gott på hotellen eller boka en stuga. Naturen är mycket välbevarad eftersom större delen av området är naturreservat.

På Utö har människor levt ända sedan 500-talet, vilket är så länge sedan att det var innan den period man kallar Vikingatiden, vilken var ca 800 e.Kr-1050 e.Kr. Benämningarna för tiden dessförinnan har lite flytande gränser men i Sverige och Norden räknar man 500-talet till Järnåldern, eller mer exakt folkvandringstiden.

Det är rimligt att tro att det var fiske eller sjöfart som gjorde att människor bosatte sig på Utö så tidigt men faktum är att det fanns järnmalm här, vilket torde vara relativt ovanligt i en skärgård. Så tidigt som på 1100-talet drevs järnmalmsgruvor och aktiviteten pågick ända in på 1700-talet och “Utö var ett mycket viktigt gruvområde för Sverige.

Sedan medeltiden vet man att det funnits några olika byar på Utö. Under 1700-talet blev det dock en hård period, dels på grund av pesten som kom 1710 men också för att ryssar kom år 1719 och förstörde och brände ner byarna på ön. Detta gjorde att verksamheten fick ett avbräck men mellan 1750-1850 pågick gruvbrytningen för fullt igen och då bodde som mest ca 700 personer på ön. Hela Utö köptes av Utö gruvbolag 1804 men sedan gick det sakta i en negativ spiral för gruvnäringen, för att till slut helt läggas ner under 1870-talet. Det var konkurrens från annan järnindustri som orsakade nedgången. Därmed flyttade många människor från ön när de inte längre hade något arbete.

Nästa steg rent ekonomiskt var att Utö gruvbolag sålde hela ön till en värmländsk brukspatron som ville tjäna pengar på sitt nyförvärv. Han kalhögg hela ön och sålde virket. När detta var gjort hade han ingen nytta av ön längre utan sålde den 1888 till grosshandlare E.W Levin som ville göra en badort av ön och det var detta som gjorde att Utö kom in i nästa fas.

En ny tid väntade för Utö. Nu besöktes ön av badgäster, främst konstnärer , författare och skådespelare som ville njuta av den svenska skärgården och kanske få inspiration. Exempel på den tidens kändisbadgäster är Gustaf Fröding, Greta Garbo och Evert Taube. Detta ledde till en mer planerad turistnäring och idag besöks ön av ca 70.000 gäster varje år.

Idag kan vem som helst besöka Utö för att bada och ströva i den fina naturen. En dagstur går utmärkt att ta då det finns bra förbindelser till ön. Det finns ca 250 året-runt-boende på ön och även en liten skola och förskola men huvudnäringen är turismen under sommarhalvåret då ön lever upp tack vare alla sommargäster.